Sunday, 29 January 2012

TAJUK 2 : KHUTBAH JUMAATPengertian Khutbah Jumaat
 • ucapan atau syarahan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat , peringatan dan pengajaran.
khatib sedang berkhutbah
Rukun Khutbah

 1. Puji-pujian kepada Allah subhanahu wa taala.
 2. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
 3. Berpesan supaya bertaqwa.
 4. Membaca ayat dari Al-Quran pada salah satu dari kedua-dua khutbah.
 5. Doa kepada orang-orang mu'min pada khutbah kedua.

Syarat Sah Khutbah Jumaat
 • disampaikan setelah masuk waktu solat Zohor
 • disampaikan sebelum solat Jumaat
 • rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab
 • khatib duduk sebentar diantara dua khutbah
Sunat Khutbah Jumaat
   * disampaikan di atas mimbar
    * rukun khutbah disampaikan mengikut tertib
    * memegang tongkat ketika berkhutbah
    * memberi salam sebelum duduk di atas mimbar
    * berpakaian kemas
    * menyampaikan khutbah dengan fasih dan jelas
    * menyampaikan dengan suara yang nyaring dan lantang
    * khutbah ringkas dan padat
Friday, 20 January 2012

Tajuk 1 : Solat Jumaat

Pengertian Solat JumaatDalil Solat Jumaat

 • Firman Allah SWT:
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah [dengan mengerjakan solat Jumaat] dan tinggalkanlah berjual beli [pada saat itu]; yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui [hakikat yang sebenarnya]," (Surah Al-Jumu'ah: 9) 
 • Sabda Rasulullah SAW:
"Solat Jumaat itu hak wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah, kecuali empat jenis manusia: hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit." (Hadis Riwayat Abu Dawud & Hakim).

Syarat Wajib Solat Jumaat
 1. Islam
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Merdeka 
 5. Lelaki
 6. Sihat
 7. Bermastautin / bermukim