Friday, 20 January 2012

Tajuk 1 : Solat Jumaat

Pengertian Solat JumaatDalil Solat Jumaat

  • Firman Allah SWT:
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah [dengan mengerjakan solat Jumaat] dan tinggalkanlah berjual beli [pada saat itu]; yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui [hakikat yang sebenarnya]," (Surah Al-Jumu'ah: 9) 
  • Sabda Rasulullah SAW:
"Solat Jumaat itu hak wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah, kecuali empat jenis manusia: hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit." (Hadis Riwayat Abu Dawud & Hakim).

Syarat Wajib Solat Jumaat
  1. Islam
  2. Baligh
  3. Berakal
  4. Merdeka 
  5. Lelaki
  6. Sihat
  7. Bermastautin / bermukim
No comments:

Post a Comment